Gambar dan Foto Desain Rumah Minimalis | Ucapan dan Kata Mutiara Terbaru

KATA CINTA ROMANTIS

Informasi Terbaru - Update Posting Terbaru tentang KATA CINTA ROMANTIS. Semoga bermanfaat bagi kawan sekalian.

Kata Mutiara Cinta
Jangan $e$ekali mengucapkan $elamat tinggal jika kamu ma$ih mau mencoba. Jangan $e$ekali menyerah jika kamu ma$ih mera$a $anggup. Jangan $e$ekali mengatakan kamu tidak mencintainya lagi, jika kamu ma$ih tidak dapat melupakannya.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Cinta datang kepada orang yang ma$ih mempunyai harapan, walaupun mereka telah dikecewakan. Kepada mereka yang ma$ih percaya, walaupun mereka telah dikhianati. Kepada mereka yang ma$ih ingin mencintai, walaupun mereka telah di$akiti $ebelumnya dan Kepada mereka yang mempunyai keberanian dan keyakinan untuk membangunkan kembali kepercayaan.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Jangan $impan kata-kata cinta pada orang yang ter$ayang $ehingga dia meninggal dunia lantaran akhirnya kamu terpak$a catatkan kata-kata cinta itu pada pu$aranya. $ebaliknya ucapkan kata-kata cinta yang ter$impan dibenakmu itu $ekarang $elagi ada hayatnya.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Mungkin Tuhan menginginkan kita bertemu dan bercinta dengan orang yang $alah $ebelum bertemu dengan orang yang tepat, kita haru$ mengerti bagaimana berterimaka$ih ata$ karunia ter$ebut.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Cinta dapat mengubah pahit menjadi mani$, debu beralih ema$, keruh menjadi bening, $akit menjadi $embuh,
penjara menjadi telaga, derita menjadi nikmat dan kemarahan menjadi rahmat.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Hal yang menyedihkan dalam hidup adalah ketika kamu bertemu $e$eorang yang $angat berarti bagimu, hanya untuk menemukan bahwa pada akhirnya menjadi tidak berarti dan kamu haru$ membiarkannya pergi.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Kadangkala kamu tidak menghargai orang yang mencintai kamu $epenuh hati, $ehingga kamu kehilangannya.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Pada $aat itu, tiada guna penye$alan karena perginya tanpa berkata lagi.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Cintailah $e$eorang itu ata$ da$ar $iapa dia $ekarang dan bukan $iapa dia $ebelumnya.

=========================================
Kata Mutiara Cinta
Ki$ah $ilam tidak perlu diungkit lagi, kiranya kamu benar-benar mencintainya $etulu$ hati.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
$emi$kin-mi$kin orang ialah orang yang kekurangan adab dan budi pekerti ~Hukama
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Ciri orang yang beradab ialah dia $angat rajin dan $uka belajar, dia tidak malu belajar daripada orang yang berkedudukan lebih rendah darinya ~ Confuciu$
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Jangan tanya apa yang dibuat oleh negara untukmu, tapi tanyalah apa yang boleh kamu buat untuk negara -Abraham Lincoln
Rakyat itu akar bang$a. Jika akarnya $ihat, pokoknya pun $ihat ~ Beng Tju
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Kata kata mutiara -Albert Ein$tein : Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh
========================================
Kata Mutiara Cinta
Teman manu$ia yang $ebenar ialah akal dan mu$uhnya yang celaka ialah jahil
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Memohon doa kepada Tuhan adalah lak$ana $amudera yang dapat mencapai $etiap $udut pantai keperluan hidup manu$ia.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
$e$uatu khayalan kadang-kadang menjadi realiti
Kata Mutiara Cinta
Jika manu$ia ma$ih tetap jahat dengan adanya agama, bagaimana lagi jika tiada agama? ~ Benjamin Franklin
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Cinta pertama adalah kenangan, Cinta kedua adalah pelajaran, dan cinta yang $eteru$nya adalah $atu keperluan karena hidup tanpa cinta bagaikan ma$akan tanpa garam. Karena itu jagalah cinta yang dianugerahkan itu $ebaik-baiknya agar ia teru$ mekar dan wangi $epanjang mu$im.

=========================================
Kata Mutiara Cinta

Kecewa bercinta bukan berarti dunia $udah berakhir. Ma$a depan yang cerah berda$arkan pada ma$a lalu yang telah dilupakan. Kamu tidak dapat melangkah dengan baik dalam kehidupan kamu $ampai kamu melupakan kegagalan kamu dan ra$a kekecewaan itu.

=========================================
Kata Mutiara Cinta

Hanya diperlukan waktu $emenit untuk menaf$ir $e$eorang, $ejam untuk menyukai $e$eorang dan $ehari untuk mencintai $e$eorang, tetapi diperlukan waktu $eumur hidup untuk melupakan $e$eorang.

=========================================
Kata Mutiara Cinta

Hidup tanpa cinta $epeeti makanan tanpa garam. Oleh karena itu, kejarlah cinta $eperti kau mengejar waktu dan apabila kau $udah mendapat cinta itu, jagalah ia $eperti kau menjaga dirimu. $e$ungguhnya cinta itu karunia Tuhan Yang Maha E$a.

=========================================
Kata Mutiara Cinta

Cintailah orang yang engkau ka$ihi itu $ekedranya, mungkin $aja dia akan menjadi orang yang kau benci pada $uatu hari kelak. Juga bencilah terhadap orang yang kamu benci itu $ekedarnya, barangkali dia akan menjadi orang yang engkau ka$ihi pada $uatu hari nanti.

=========================================
Kata Mutiara Cinta

Janganlah kau tangi$i perpi$ahan dan kegagalan bercinta, karena pada hakikatnya jodoh itu bukan ditangan manu$ia. Ata$ ka$ih $ayang Tuhan kau dan dia bertemu, dan ata$ limpahan ka$ih-Nya jua kau dan dia dipi$ahkan ber$ama hikmah yang ter$embunyi. Pernahkan kau berfikir kebe$aran-Nya itu?

=========================================
Kata Mutiara Cinta

Cinta bukanlah kata murah dan lumrah dituturkan dari mulut kemulut tetapi cinta adalah anugerah Tuhan yang indah dan $uci jika manu$ia dapat menilai ke$uciannya.

=========================================
Kata Mutiara Cinta

Bercinta memang mudah, untuk dicintai juga memang mudah. Tapi untuk dicintai oleh orang yang kita cintai itulah yang $ukar diperoleh.

=========================================
Kata Mutiara Cinta

Jika $aja kehadiran cinta $ekedar untuk mengecewakan, lebih baik cinta itu tak pernah hadir.
Cinta $ebenarnya tidak buta. Cinta adalah $e$uatu yang murni, luhur dan diperlukan. Yang buta adalah bila cinta itu mengua$ai dirimu tanpa $uatu pertimbangan.

=========================================
Kata Mutiara Cinta

Bukan laut namanya jika airnya tidak berombak, bukan cinta namanya jika pera$aan tidak pernah terluka, bukan keka$ih namanya jika hatinya tidak pernah mera$a rindu dan cemburu.

=========================================
Kata Mutiara Cinta

Cinta bukanlah dari kata-kata tetapi dari $egumpal keinginan diberi pada hati yang memerlukan. Tangi$an juga bukanlah pengobat cinta karena ia tidak mengerti perjalanan hati nurani.

=========================================
Kata Mutiara Cinta

Kejarlah cita-cita $ebelum cinta, apabila tercapainya cita-cita maka dengan $endirinya cinta itu akan hadir.

=========================================
Kata Mutiara Cinta

Cinta $eringkali akan lari bila kita mencari, tetapi cinta jua $eringkali dibiarkan pergi bila ia menghampiri.

=========================================
Kata Mutiara Cinta

Cinta pertama adalah kenangan, Cinta kedua adalah pelajaran, dan cinta yang $eteru$nya adalah $atu keperluan karena hidup tanpa cinta bagaikan ma$akan tanpa garam. Karena itu jagalah cinta yang dianugerahkan itu $ebaik-baiknya agar ia teru$ mekar dan wangi $epanjang mu$im.

=========================================
Kata Mutiara Cinta

Kecewa bercinta bukan berarti dunia $udah berakhir. Ma$a depan yang cerah berda$arkan pada ma$a lalu yang telah dilupakan. Kamu tidak dapat melangkah dengan baik dalam kehidupan kamu $ampai kamu melupakan kegagalan kamu dan ra$a kekecewaan itu.

=========================================
Kata Mutiara Cinta

Hanya diperlukan waktu $emenit untuk menaf$ir $e$eorang, $ejam untuk menyukai $e$eorang dan $ehari untuk mencintai $e$eorang, tetapi diperlukan waktu $eumur hidup untuk melupakan $e$eorang.

=========================================
Kata Mutiara Cinta

Hidup tanpa cinta $epeeti makanan tanpa garam. Oleh karena itu, kejarlah cinta $eperti kau mengejar waktu dan apabila kau $udah mendapat cinta itu, jagalah ia $eperti kau menjaga dirimu. $e$ungguhnya cinta itu karunia Tuhan Yang Maha E$a.

=========================================
Kata Mutiara Cinta

Cintailah orang yang engkau ka$ihi itu $ekedranya, mungkin $aja dia akan menjadi orang yang kau benci pada $uatu hari kelak. Juga bencilah terhadap orang yang kamu benci itu $ekedarnya, barangkali dia akan menjadi orang yang engkau ka$ihi pada $uatu hari nanti.

=========================================
Kata Mutiara Cinta

Janganlah kau tangi$i perpi$ahan dan kegagalan bercinta, karena pada hakikatnya jodoh itu bukan ditangan manu$ia. Ata$ ka$ih $ayang Tuhan kau dan dia bertemu, dan ata$ limpahan ka$ih-Nya jua kau dan dia dipi$ahkan ber$ama hikmah yang ter$embunyi. Pernahkan kau berfikir kebe$aran-Nya itu?

=========================================
Kata Mutiara Cinta

Cinta itu tidak menjanjikan $ebuah rumah tangga aman damai, tetapi penerimaan dan tanggung jawab adalah a$a$ utama kebahagiaan rumah tangga. Cinta hanya $ebuah keindahan pera$aan, cinta akan bertukar menjadi tanggung jawab apabila terbinanya $ebuah rumah tangga.

=========================================
Kata Mutiara Cinta

Memberikan $eluruh cintamu kepada $e$eorang bukanlah jaminan dia akan membala$ cintamu, jangan mengharapkan bala$an cinta, tunggulah $ampai cinta berkembang dihatinya, tetapi jika tidak, berbahagialah karena cinta tumbuh dihatimu.

=========================================
Kata Mutiara Cinta

Cinta bukanlah dari kata-kata, tetapi dari $egumpal keinginan diberi pada hati yang memerlukan.

=========================================
Kata Mutiara Cinta

Cinta lebih mudah mekar dihati yang $edang dilanda kecewa, cinta $eperti ini adalah cinta yang mengharapkan bela$ ka$ihan, oleh karena itu, bila $epi telah punah maka bia$anya cinta juga akan turut terbang.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Cinta yang dikaitkan dengan kepentingan pribadi akan berubah menjadi putu$ a$a.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Dalam $ebuah percintaan, janganlah kamu $e$ali perpi$ahan tetapi $e$alilah pertemuan. Karena tanpa pertemua tidak akan ada perpi$ahan. Menikahlah dengan orang yang lebih mencintai diri kita daripada kita mencintai diri orang itu. Itu lebih baik daripada menikahi orang yang kita cintai tetapi tidak menyintai diri kita karena adalah lebih mudah mengubah pendirian diri $endiri daripada mengubah pendirian orang lain.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Cinta yang $uci dapat dilihat dari pengorbanan $e$eorang, bukanlah dari pemberian $emata.
========================================
Kata Mutiara Cinta
Ibaratkalah kehilangan cinta itu $eumpama hilangnya cincin permata di lautan lua$ yang tiada bertepi dan haru$ dilupakan.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Cinta tidak $elalu ber$ama jodoh, tapi jodoh $elalu ber$ama cinta.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Kata pujangga; Cinta letaknya di hati, me$kipun ter$embunyi, namun getarannya jela$ $ekali. Ia mampu mempengaruhi fikiran $ekaligu$ mengendalikan tindakan kita $ehingga kadangkala kita melakukan hal terbodoh tanpa kita $adari.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Cinta dimulai dengan $enyuman, tuumbuh dengan dekapan dan $eringkali berakhir dengan air mata.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Mencintai adalah ma$alah yang penting bagi manu$ia Bila kita mampu mengurai cinta, Maka hakekat cinta akan berubah menjadi $e$uatu Itulah kenyataan cinta…
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Memperlihatkan cinta adalah $uatu kepicikan Dibanding $e$uatu yang agung, yang ter$embunyi dibalik cinta Cinta memang tidak mudah untuk dimengerti…
=========================================
Kata Mutiara Cinta
$e$eorang $elalu membutuhkan orang lain Untuk membantu memahami bagian dari diri kita. Untuk menyingkap bagian yang ter$embunyi dari diri mereka. Dan untuk percaya dan memahami bagian yang terbaik dari mereka
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Ketika kita membantu orang lain. Kita tidak boleh menyembunyikan apa yang kita ketahui tentangnya Kita tidak boleh hanya menjadi telinga bagi mereka.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Ketika tangan kehidupan tera$a gelap dan malam tak bernyanyi Itu adalah waktu untuk cinta dan kepercayaan Dan tangan kehidupan akan ber$inar dan bernyanyi Bila $e$eorang mencintai dan mempercayai $eutuhnya.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Ka$ih… kekuatan apakah yang menggerakkanku dalam badai Mengapa aku menjadi lebih baik dan lebih kuat $erta lebih yakin pada kehidupan $aat badai menerjang Aku tak mengerti dan $ekarang aku menjadi lebih mencintai dirimu Dari apapun yang ada di alam ini.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
$ejak pertama kulihat engkau, Hal yang paling mendalam yang kura$akan adalah Kejujuran, kecerda$an dan kehangatan dirimu. Kini, pun $ama hanya $eribu kali lebih dalam dan lebih lembut.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Aku mencintaimu $ebelum kita berdekatan, $ejak pertama kulihat engkau. Aku tahu ini adalah takdir. Kita akan $elalu ber$ama… Dan tidak ada yang akan memi$ahkan kita
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Cinta $ebenarnya adalah membiarkan orang yang kamu cintai menjadi dirinya $endiri dan tidak merubahnya menjadi gambaran yang kamu inginkan. Jika tidak, kamu hanya mencintai pantulan diri $endiri yang kamu temukan didalam dirinya.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Cinta $ebenarnya tidak buta. Cinta adalah $e$uatu yang murni, luhur dan diperlukan. Yang buta adalah bila cinta itu mengua$ai dirimu tanpa $uatu pertimbangan.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Bukan laut namanya jika airnya tidak berombak, bukan cinta namanya jika pera$aan tidak pernah terluka, bukan keka$ih namanya jika hatinya tidak pernah mera$a rindu dan cemburu.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Cinta bukanlah dari kata-kata tetapi dari $egumpal keinginan diberi pada hati yang memerlukan. Tangi$an juga bukanlah pengobat cinta karena ia tidak mengerti perjalanan hati nurani.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Kejarlah cita-cita $ebelum cinta, apabila tercapainya cita-cita maka dengan $endirinya cinta itu akan hadir.
========================================
Kata Mutiara Cinta
Cinta $eringkali akan lari bila kita mencari, tetapi cinta jua $eringkali dibiarkan pergi bila ia menghampiri.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Cinta pertama adalah kenangan, Cinta kedua adalah pelajaran, dan cinta yang $eteru$nya adalah $atu keperluan karena hidup tanpa cinta bagaikan ma$akan tanpa garam. Karena itu jagalah cinta yang dianugerahkan itu$ebaik-baiknya agar ia teru$ mekar dan wangi $epanjang mu$im.
========================================
Kata Mutiara Cinta
Kecewa bercinta bukan berarti dunia $udah berakhir. Ma$a depan yang cerah berda$arkan pada ma$a lalu yang telah dilupakan. Kamu tidak dapat melangkah dengan baik dalam kehidupan kamu $ampai kamu melupakan kegagalan kamu dan ra$a kekecewaan itu.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Hanya diperlukan waktu $emenit untuk menaf$ir $e$eorang, $ejam untuk menyukai $e$eorang dan $ehari untuk mencintai $e$eorang, tetapi diperlukan waktu $eumur hidup untuk melupakan $e$eorang.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Hidup tanpa cinta $epeeti makanan tanpa garam. Oleh karena itu, kejarlah cinta $eperti kau mengejar waktu dan apabila kau $udah mendapat cinta itu, jagalah ia $eperti kau menjaga dirimu. $e$ungguhnya cinta itu karunia Tuhan Yang Maha E$a.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Dalam $ebuah percintaan, janganlah kamu $e$ali perpi$ahan tetapi $e$alilah pertemuan. Karena tanpa pertemua tidak akan ada perpi$ahan. Menikahlah dengan orang yang lebih mencintai diri kita daripada kita mencintai diri orang itu. Itu lebih baik daripada menikahi orang yang kita cintai tetapi tidak menyintai diri kita karena adalah lebih mudah mengubah pendirian diri $endiri daripada mengubah pendirian orang lain.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Cinta yang $uci dapat dilihat dari pengorbanan $e$eorang, bukanlah dari pemberian $emata.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Ibaratkalah kehilangan cinta itu $eumpama hilangnya cincin permata di lautan lua$ yang tiada bertepi dan haru$ dilupakan.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Cinta tidak $elalu ber$ama jodoh, tapi jodoh $elalu ber$ama cinta.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Kata pujangga; Cinta letaknya di hati, me$kipun ter$embunyi, namun getarannya jela$ $ekali. Ia mampu mempengaruhi fikiran $ekaligu$ mengendalikan tindakan kita $ehingga kadangkala kita melakukan hal terbodoh tanpa kita $adari.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Cinta dimulai dengan $enyuman, tuumbuh dengan dekapan dan $eringkali berakhir dengan air mata.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Jika kita mencintai $e$eorang, kita akan $enantia$a mendo’akannya walaupun dia tidak berada di$i$i kita.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Tuhan memberikan kita dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk memegang, dua telinga untuk mendengar dan dua mata untuk melihat. Tetapi mengapa Tuhan hanya menganugerahkan $ekeping hati pada kita? Karena Tuhan telah memberikan $ekeping lagi hati pada $e$eorang untuk kita mencarinya. Itulah Cinta…
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Jangan $e$ekali mengucapkan $elamat tinggal jika kamu ma$ih mau mencoba. Jangan $e$ekali menyerah jika kamu ma$ih mera$a $anggup. Jangan $e$ekali mengatakan kamu tidak mencintainya lagi, jika kamu ma$ih tidak dapat melupakannya.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Cinta datang kepada orang yang ma$ih mempunyai harapan, walaupun mereka telah dikecewakan. Kepada mereka yang ma$ih percaya, walaupun mereka telah dikhianati. Kepada mereka yang ma$ih ingin mencintai, walaupun mereka telah di$akiti $ebelumnya dan Kepada mereka yang mempunyai keberanian dan keyakinan untuk membangunkan kembali kepercayaan.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Jangan $impan kata-kata cinta pada orang yang ter$ayang $ehingga dia meninggal dunia lantaran akhirnya kamu terpak$a catatkan kata-kata cinta itu pada pu$aranya. $ebaliknya ucapkan kata-kata cinta yang ter$impan dibenakmu itu $ekarang $elagi ada hayatnya.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Mungkin Tuhan menginginkan kita bertemu dan bercinta dengan orang yang $alah $ebelum bertemu dengan orang yang tepat, kita haru$ mengerti bagaimana berterimaka$ih ata$ karunia ter$ebut.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Cinta dapat mengubah pahit menjadi mani$, debu beralih ema$, keruh menjadi bening, $akit menjadi $embuh, penjara menjadi telaga, derita menjadi nikmat dan kemarahan menjadi rahmat.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
$ungguh menyakitkan mencintai $e$eorang yang tidak mencintaimu, tetapi lebih menyakitkan adalah mencintai $e$eorang dan kamu tidak pernah memiliki keberanian untuk menyatakan cintamu kepadanya.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
$eandainya kamu ingin mencintai atau memiliki hati $eorang gadi$, ibaratkanlah $eperti menyunting $ekuntum mawar merah. Kadangkala kamu mencium harum mawar ter$ebut, tetapi kadangkala kamu tera$a bi$a duri mawar itu menu$uk jari.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Hal yang menyedihkan dalam hidup adalah ketika kamu bertemu $e$eorang yang $angat berarti bagimu, hanya untuk menemukan bahwa pada akhirnya menjadi tidak berarti dan kamu haru$ membiarkannya pergi.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Kadangkala kamu tidak menghargai orang yang mencintai kamu $epenuh hati, $ehingga kamu kehilangannya. Pada $aat itu, tiada guna penye$alan karena perginya tanpa berkata lagi.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Cintailah $e$eorang itu ata$ da$ar $iapa dia $ekarang dan bukan $iapa dia $ebelumnya. Ki$ah $ilam tidak perlu diungkit lagi, kiranya kamu benar-benar mencintainya $etulu$ hati.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Hati-hati dengan cinta, karena cinta juga dapat membuat orang $ehat menjadi $akit, orang gemuk menjadi kuru$, orang normal menjadi gila, orang kaya menjadi mi$kin, raja menjadi budak, jika cintanya itu di$ambut oleh para pecinta PAL$U.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Kemungkinan apa yang kamu $ayangi atau cintai ter$impan keburukan didalamnya dan kemungkinan apa yang kamu benci ter$impan kebaikan didalamnya.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Cinta kepada harta artinya bakhil, cinta kepada perempuan artinya alam, cinta kepada diri artinya bijak$ana, cinta kepada mati artinya hidup dan cinta kepada Tuhan artinya Takwa.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
$eandainya kamu dapat berbicara dalam $emua baha$a manu$ia dan alam, tetapi tidak mempunyai pera$aan cinta dan ka$ih, dirimu tak ubah $eperti gong yang bergaung atau $ekedar canang yang gemericing.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Cinta adalah keabadian… dan kenangan adalah hal terindah yang pernah dimiliki.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
$iapapun pandai menghayati cinta, tapi tak $eorangpun pandai menilai cinta karena cinta bukanlah $uatu objek yang bi$a dilihat oleh ka$at mata, $ebaliknya cinta hanya dapat dira$akan melalui hati dan pera$aan.
=========================================
Kata Mutiara Cinta
Cinta mampu melunakkan be$i, menghancurkan batu, membangkitkan yang mati dan meniupkan kehidupan padanya $erta membuat budak menjadi pemimpin. Inilah dah$yatnya cinta.
_____________________________________________________
Update Kata Mutiara Cinta 2013
Cinta $ebenarnya tidak buta. Cinta adalah $e$uatu yang murni, luhur dan diperlukan. Yang buta adalah bila cinta itu mengua$ai dirimu tanpa $uatu pertimbangan.

Bukan laut namanya jika airnya tidak berombak, bukan cinta namanya jika pera$aan tidak pernah terluka, bukan keka$ih namanya jika hatinya tidak pernah mera$a rindu dan cemburu.

Cinta bukanlah dari kata-kata tetapi dari $egumpal keinginan diberi pada hati yang memerlukan. Tangi$an juga bukanlah pengobat cinta karena ia tidak mengerti perjalanan hati nurani.

Kejarlah cita-cita $ebelum cinta, apabila tercapainya cita-cita maka dengan $endirinya cinta itu akan hadir.

Demikianlah informasi Terbaru Admin disampaikan dalam website ucapanterbaru.blogspot.COM. dan Admin Website Informasi Terbaru mengucapkan selamat dan semoga sukses selalu bagi anda yang telah membaca Bacaan KATA CINTA ROMANTIS . Jika berkenan mohon di baca juga Kata Kata Indah Bijak Mutiara Menyentuh Hati . Terima Kasih.